Zpravodaj DEMAS 3/2010

V letošním třetím čísle Zpravodaje DEMAS se dočtete o následujících tématech:

  • CDK: Nejlepší ukrajinští studenti v České republice; Roční cyklus přednášek v Charkově úspěšně ukončen
  • Člověk v tísni: Evropská unie v září rozhodne o budoucnosti společné pozice vůči Kubě
  • Nadace Forum 2000: 14. konference Forum 2000 „Svět, ve kterém chceme žít“ 10. – 12. října 2010, Praha; Výstava Hirošima – Nagasaki 1945–2010 12. října – 14. listopadu 2010, Praha
  • Občanské Bělorusko: Bělorusko v českém tisku a další zajímavé informace o této zemi; Evropské rádio pro Bělorusko po dva týdny vysílalo hudbu a reportáže z Česka; Občanské Bělorusko vydalo výroční zprávu za rok 2009
  • Transitions: „Nová média“ – seminář v Gruzii; Pestré, a přesto k barvě slepé: Romové bez stereotypů; Investigativní žurnalistika; Nová média pro nevládní organizace; Zaškolovací kurz pro zahraniční zpravodaje

Přílohy