Zpravodaj DEMAS 3/2018

V letošním třetím čísle Zpravodaje DEMAS se můžete dočíst o novinkách a akcích členských organizací DEMAS:

  • DEMAS: V4: Občanská společnost pod tlakem? Pozvánka na moderovanou debatu 
  • Amnesty International: Amnesty International vyzývá parlament k rychlému přijetí Istanbulské úmluvy
  • Asociace pro mezinárodní otázky: Pražský studentský summit, zprávy z akcí a nové publikace. 
  • Člověk v tísni: Carolina Dutca: The Places of Violence; Krym: Zapomenutý poloostrov?
  • EUROPEUM: Prague European Summit, EuropaSecura, další akce a nové publikace
  • Nadace Forum 2000: 22. konference Forum 2000: „Democracy: In Need of a Critical Update?“; Festival demokracie 2018
  • Transitions Online: Presenting Press Start at the Deutsche Welle Forum in Bonn; Prague Media Point Conference

Přílohy