Zpravodaj DEMAS 2/2010

V letošním druhém čísle Zpravodaje DEMAS se dočtete o následujících tématech:

  • Demas: Diskuze Jak se žije neziskovkám v Rusku na letošním NGO Marketu
  • AMO: Mezinárodní konference How to Deal with Iran?, kulatý stůl o budoucnosti černomořského regionu
  • CDK: projekt Vzdělávací institut pro politiku a občanskou společnost, čeští novináři v Srbsku
  • Člověk v tísni: Jeden svět v Bruselu, cena Homo Homini za rok 2009, otevřený dopis
  • EUROPEUM: projekt „Jak angažovat občanskou společnost
    do formulování politik?“
  • Forum 2000: Mezinárodní konference Forgotten Victims, NGO market
  • Občanské Bělorusko: běloruské komunální volby, Evropské rádio pro Bělorusko

Přílohy