Zpravodaj DEMAS 1/2018

V letošním prvím čísle Zpravodaje DEMAS se můžete dočíst o novinkách a akcích členských organizací DEMAS:

  • DEMAS: Těšíme se na viděnou na NGO Marketu!; Dopis DEMAS v reakci na nové legislativní návrhy proti občanské společnosti v Maďarsku; Stanoviska HRDN k budoucnosti Víceletého finančního rámce EU; Diskuse o transformační politice v rámci Jednoho světa v regionech
  • Amnesty International: Den Tibetu před čínskou ambasádou v Praze
  • Asociace pro mezinárodní otázky: Projekty na Ukrajině; Maximum možného?; 25 let české a slovenské zahraniční politiky a další publikace
  • Člověk v tísni: Cena Homo Homini za rok 2017 putuje do Vietnamu; Den pro Kubu
  • EUROPEUM: Debaty o pozici České republiky v evropském prostoru; Umístnění v Global Go To Think Tank Index 2017; Café Evropa a další akce a publikace
  • Nadace Forum 2000: NGO Market letos představí příběhy občanské společnosti
  • Transitions Online: Debunking Disinformation in Serbia: A Training Program for Journalism Educators and Students; Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections
  • Transparency International ČR: Transparency International Česká republika a KDI Kosovo intenzivně pracují na zprůhlednění financování politické scény v Kosovu

Přílohy