Zpravodaj ARNIKUM

 
Vychází nové číslo časopisu Arnikum
 
Co v něm najdete a co se v Arnice děje?
 
Projekt DOL definitivně patří minulosti a co dálArnika varovala před lokálními developery a samosprávám a ekologickým spolkům nabídla informace o tom, jak unikátní krajinu využít. Proběhla série seminářů, vznikla publikace a interaktivní webová vizualizace. Více se dozvíte v příspěvku na toto téma.
 
významu stromů v krajině jistě nikdo nepochybuje. Přesto však jejich výsadba u silnic naráží na legislativní a jiné překážky. Kolegyně ze stromového týmu Arniky se zúčastnily semináře v Trpišově Udržitelnost silniční doprovodné zeleně, kde zazněla řada důležitých faktů a návrhůArnika dlouhodobě spolupracuje s MŽP a dalšími odborníky na změně legislativy ve prospěch stromů.
 
Rozhovor nám tentokrát poskytla Klára Matouškováodbornice na vliv chemického znečištění na lidské zdraví. Prozradí nám, kde se vzaly látky způsobující největší zdravotní problémy a jak se jich v co největší míře vyvarovat. Přestože každý z nás může udělat pro zdraví své a svých dětí mnoho, upozorňuje, že břímě odpovědnosti neleží na jednotlivci. Jde o problém, který je nutné řešit celospolečensky, prostřednictvím odborného státního aparátu.
 
Jednu z dobrých zpráv přinášíme v dalším článku, kde popisujeme, jak se postupně nahrazují tzv. “věčné chemikálie” v outdoorovém oblečení a nechybí ani výsledek testů, které jsme v Arnice u jednotlivých výrobků provedli.