Zpravodaj ARNIKUM 3/2023

Poslední číslo letošního roku je věnováno Poodří, a péči o stromy. Jak praví jeden z článků, projekt LIFE OSMODERNA končí, Poodří žije. Během několik let trvajícího projektu, jehož cílem bylo zlepšit podmínky pro výskyt páchníka hnědého v Poodří, se dále podařilo ořezat staré vrby na hlavu, odstranit jmelí na stovce vzrostlých lip, šetrně ořezat a prosvětlit okolí letních dubů a v neposlední řadě pozitivně ovlivnit biotopy mnoha živočišných druhů. Důležité bylo setkávání s vlastníky pozemků, obcemi, farmáři i státními institucemi, které upevnilo a vytvořilo základ pro další práci. Péče o stromy je běh na dlouhou trať a naše práce bude pokračovat. 
 
Celé číslo Zpravodaje k nalezení zde.