Zpravodaj ARNIKUM 1/2024

A co (také) najdete v novém čísle časopisu Arnikum?

Ačkoliv je již jaro v plném proudu, v jednom z článků se vracíme k podzimním dnům, kdy jsme uspořádali happening u Neratovické Spolany. Právě zde se vyrábí toxické plasty, kterým jsme v naší akci uspořádali pohřeb. Tímto happeningem jsme také zahájili sběr podpisů pod naší výzvou Budoucnost bez plastů. Právě nyní totiž probíhají jednání o mezinárodní plastové úmluvě, kterých jsme součástí.

Řeky a mokřady, lesy, ale i krajinu a celé ekosystémy má chránit nařízení o obnově přírody, tzv. Nature Restoration Law, ve kterém budou stanoveny závazné cíle v oblasti obnovy přírody v zemích Evropské unie. Letos již bylo nařízení schváleno Evropským parlamentem a my s nadějí očekáváme poslední krok nutný k tomu, aby vstoupilo v platnost.

Nejen plastové obaly, ale také textil je velkým zdrojem znečištění. Napadlo by Vás, že v průměru každý Čech vyhodí jedny džíny denně? O tzv. rychlé módě a jejích úskalích pojednává další příspěvek.

Přinášíme i dobré zprávy. Na konci loňského roku jsme již tradičně udělovali Odpadové Oskary – ocenění pro obce s nejnižší produkcí odpadu. Jaké to byly a čeho se jim podařilo dosáhnout?