Zpravodaj 2/2015

Opět vychází nové číslo Zpravodaje DEMAS, v němž můžete mimo jiné najít následující zajímavé informace:

DEMAS: Závěry z první poloviny cyklu o transformační politice
Amnesty: Dopisy v ulicích
AMO: Zprávy o probíhajících projektech, Briefing papers
CEELI: Boj proti korupci
Člověk v tísni: Evropské hry v Ázerbájdžánu, Pozvánky na nadcházející akce
EUROPEUM: Závěry z předešlých akcí a pozvánky na nové
Forum 2000: Výroční konference
Občanské Bělorusko: Ohlédnutí za uplynulým čtvrtrokem
Transitions: Roma films awarded, Upcoming activities

Přílohy