Zpráva o vývoji událostí v Bělorusku

Tato zpráva sleduje nedávný vývoj situace v Bělorusku s ohledem na dodržování základních svobod, včetně svobody médií, svobody sdružování a shromažďování. Sleduje také stav s politickým pronásledováním a svévolným zatýkáním, represe proti občanským aktivistům a vývoj liberalizace běloruské ekonomiky.

Další informace o situaci v Bělorusku můžete najít na následujících webových stránkách:

Mezinárodní sdružení občanské Bělorusko: www.civicbelarus.eu

Zprávy z Běloruska:

Informace o situaci v oblasti lidských práv: