Zpráva o vývoji událostí v Bělorusku

Tato zpráva sleduje nedávný vývoj situace v Bělorusku s ohledem na dodržování základních svobod, včetně svobody médií, svobody sdružování a shromažďování. Sleduje také stav s politickým pronásledováním a svévolným zatýkáním, represe proti občanským aktivistům a vývoj liberalizace běloruské ekonomiky.
Tento monitoring vznikl z rozhodnutí účastníků setkání mezinárodních implementátorů běloruských projektů (Belarusian International Implementers Meeting, dále BIIM), které se konalo ve Varšavě v říjnu 2008. Tato zpráva má přispět k tomu, aby činitelé zodpovědní za revizi sankcí pro Bělorusko měli všechny potřebné informace o aktuální situaci v zemi.
Zpráva je výsledkem spolupráce nezávislých běloruských organizací (Výbor na ochranu politicky pronásledovaných „Solidarita“, Běloruská asociace novinářů (BAJ), Koordinační rada soukromých podnikatelů, deník Belarusi i Rynok, Institut pro privatizaci a management, Asociace běloruských prodemokratických nevládních organizací, Běloruský institut strategických studií) a jejich mezinárodních partnerů reprezentovaných skupinou BIIM. Na šíření těchto přehledů spolupracoval BIIM také s Kanceláří pro demokratické Bělorusko v Bruselu.
BIIM je pořádán dvakrát ročně od r. 2002 a pomáhá propojovat ty donory a nevládní organizace z celé Evropy a USA, kteří se zabývají lidskými právy a rozvojem demokracie v Bělorusku.
Doufáme, že Vás přiložená zpráva zaujme a poskytne Vám potřebné informace.
Pošlete tento dokument prosím všem, kteří mají o události v Bělorusku zájem.

Sekretariát BIIM
BIIM koordinátor: Katerina Przybylska
;

Přílohy