Zahraniční Speciál – Poznejte naše kolegy a kolegyně!

Rodiče říkali, že pomáhat lidem je to největší dobro.

Shalik se narodil v malé vesnici v odlehlé horské oblasti okresu Arghakhanchi v západním Nepálu. Jako dítě přihlížel těžkostem, kterým jeho rodiče a členové komunity čelili kvůli chudobě, nedostatečné infrastruktuře a přírodním katastrofám. Toto rané setkání s těžkostmi v něm vzbudilo touhu pomáhat druhým. Přečtěte si celý příběh.

Pomoc zranitelným ženám a dětem mě motivuje měnit jejich životy k lepšímu.

Než Waad nastoupila do humanitárního sektoru, byla stavební inženýrkou v Jemenu. Vše se změnilo, když v její zemi vypukl konflikt. Byla aktivní členkou své místní komunity, která se snažila pomáhat už od roku 2015 – ještě předtím, než přišla formální podpora od mezinárodních a národních nevládních organizací. Od začátku konfliktu soustředila všechny svoje síly dostát statusu humanitární pracovnice. Klikněte a přečtěte si celý článek zde.

Pokud chcete skutečně pomáhat, neměli byste rozlišovat, kdy a komu.

„Oblasti, ve kterých tu Člověk v tísni pracuje, znamenají odvahu, uvážíme-li, že jeden z těchto ostrovů je rodištěm extremistických skupin, které rozpoutaly občanskou válku v Marawi. V té době jsem na vlastní kůži zažila násilí, ale jako humanitární pracovnice nemám předsudky a snažím se pomáhat druhým bez ohledu na jejich identitu nebo původ,“ říká Faridah, manažerka programu LEAP na Filipínách. Co ještě Faridah říká o své práci? Celý článek tady.

Vzpomínám si, jak silný dopad to mělo na všechny. Zničilo to domy a farmy.

„Je to deset měsíců, co jsem nastoupil k Člověku v tísni jako specialista systému včasného varování. Věřím, že jako součást tohoto projektu mohu přispět a pomoci mnoha lidem, ohroženým povodněmi. EWS1294 je systém, který zachraňuje životy tím, že je včas informuje o přicházejícím povodňovém nebezpečí, takže mají čas reagovat a přemístit se do bezpečí,“ vysvětluje Leak v Kambodži. Jak celý systém funguje a k čemu slouží? Dozvíte se na tomto odkazu.

Opustila kariéru a stala se humanitární pracovnicí.

Adélia Lussati Nangombe Gervásio se prezentuje jako vášnivá humanitární pracovnice. V posledních sedmi letech se neúnavně věnuje zlepšování kvality života lidí ve své komunitě v Angole. Podnětem k přechodu z kariéry v podnikání do humanitární oblasti byla osobní zkušenost, která ji hluboce zasáhla, když vnímala utrpení druhých. Její empatie a upřímná touha pomáhat měnit životy ji přivedly k tomu, že se rozhodla pro práci, jejímž hlavním cílem je zmírňovat utrpení. Jakým problémům Adélia čelí? Celý příběh najdete zde.