Kurz DEMAS na FSS MU v Brně

Sekretariát DEMAS rád informuje, že stejně jako v loňském akademickém roce i letos připravil jednosemestrální přednáškový kurz ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, který začíná 20. září.

Přednáškově – debatní cyklus s názvem „Česká republika a transformační spolupráce“ seznámí studenty s problematikou podpory demokracie, lidských práv a občanské společnosti. Přední české neziskové organizace působící v oblasti podpory lidských práv a demokracie postupně představí nejen obecná témata, ale i konkrétní problémy, případy a způsoby práce v oblasti transformační spolupráce.

Sylabus kurzu a jednotlivé přednášky jsou k  stáhnutí v příloze.