Začít znovu – zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Realizace projektu je rozdělena do 2 běhů a nyní otevíráme nábor do 1. běhu projektu. Využijte možnost nabrat nové zkušenosti, které Vám pomohou se dlouhodobě uplatnit na trhu práce.Nábor bude ukončen v pátek 27. 5. 2016. Přihlásit se do projektu můžete prostřednictvím zaslání svého životopisu a motivačního dopisu.

Pravidelné novinky z projektu můžete získat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/ZacitZnovuZahranicniStaze/

O PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky. V rámci projektu bude podpořeno ve 2 bězích minimálně 40 mladých lidí spadajících do cílové skupiny projektu, přičemž 20 z nich bude vysláno na zahraniční stáž k Maltu nebo do Skotska. Projekt je nastaven tak, aby připravil podmínky pro cílovou skupinu uplatnit se na trhu práce.

Celý projekt je realizován pro cílovou skupinu z Olomouckého a Moravskoslezského kraje, přičemž realizátor projektu Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj zajišťuje projektové aktivity na území Olomouckého kraje a partner projektu Vzájemné soužití, o.p.s. realizuje aktivity v Moravskoslezském kraji. Pro cílovou skupinu jsou připraveny 6 – ti týdenní odborné zahraniční stáže na Maltu a do Skotska, proto jsou do projektu zapojeni také zahraniční partneři. Organizace The European Development Innovation Network (EDInet) bude organizovat mezinárodní mobilitu ve Skotsku a organizace Easy Job Bridge na Maltě.

Hlavním cílem projektu je pomoci uplatnit se účastníkům projektu na trhu práce, aby jejich pracovní místo bylo udržitelné a dokázali se kvalitně adaptovat na trhu práce. Celý projekt je nastaven tak, aby řešil individuální potřeby všech účastníků.

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

Cílová skupinou projektu je teritoriálně rozdělena dle potřeb daného regionu.

V Olomouckém kraji se jedná o dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ve věku 18-30 let s kvalifikací ISCED 3-6 (středoškolské vzdělání, pomaturitní studium a bakalářské studium).

Moravskoslezském kraji je cílovou skupinou romská mládež ve věku 15-30 let bez limitu maximálního dosaženého vzdělání a bez limitu na dobu evidence na ÚP ČR. Podporovanými osobami jsou také osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 až 2 – základní škola), u nichž také stanoven limit pro minimální dobu evidence na ÚP ČR.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

 1. Výběr cílové skupiny (duben – květen 2016, 2017)
 2. Pracovní diagnostika (červen – červenec 2016, 2017)
 3. Individuální a skupinové poradenství (srpen 2016 – březen 2018)
 4. Příprava stáží ve spolupráci se zahraničními partnery (červenec – září 2016, 2017)
 5. Příprava účastníků na zahraniční stáže v ČR – vzdělávání (červenec – září 2016, 2017)
 6. Realizace zahraničních stáží (září 2016 – leden 2017, září 2016 – leden 2017)
 7. Následná fáze a evaluace (listopad 2016 – březen 2017, listopad 2017 – březen 2018)

1. BĚH = duben 2016 – březen 2017

2. BĚH = duben 2017 – březen 2018

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ AKTIVITY:

 • pracovní (bilanční) diagnostika vedoucí ke správnému nasměrování Vašeho zaměstnání a obsahu odborné stáže,
 • individuální a skupinové poradenství v oblasti pracovního uplatnění a rozjezdu podnikání,
 • kurz klíčových kompetencí, který Vás naučí orientovat se na trhu práce,
 • jazykové kurzy angličtiny,
 • multikulturní trénink,
 • další praktické informace jako příprava na zahraniční stáž,
 • možnost dalších odborných rekvalifikací.

VÝSLEDKY PROJEKTU:

 • 40 účastníků projektu,
 • 40 absolventů pracovní diagnostiky,
 • 30 účastníků přípravných vzdělávacích aktivit,
 • 20 účastníků zahraničních stáží,
 • 15 úspěšných absolventů zahraničních stáží.

PARTNEŘI PROJEKTU:

LOKALITY:

 • Moravskoslezský kraj,
 • Olomoucký kraj.

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

 • duben 2016 – březen 2018.

KONTAKTY:

V případě Vašeho zájmu o vstup do projektu či získání více informací nás neváhejte kontaktovat

Kontakt pro Olomoucký kraj:

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj
M.R. Štefánika 318/1, 78701 Šumperk
Tel.: +420 777 606 368
E-mail: 

Kontakt pro Moravskoslezský kraj:

Vzájemné soužití o.p.s.
Bieblova 8, 702 00 Moravská Ostrava
Tel: +420 774 491 820, E-mail: 

Více informací o projektu zde.