Začíná XXII. ročník Pražského studentského summitu!

Dvacátý druhý ročník celoročního programu zaměřeného na globální témata a aktuální problémy bude začínat v listopadu 2016. Šanci uspět a udělat krok ke své budoucnosti mají všichni studenti střední nebo vysoké školy v České republice.

Termín uzavření přijímacího řízení do Modelu OSN je stanoven na 30. září, do Modelů NATO a EU pak 14. října.

Prestižní vzdělávací projekt pořádaný českou nevládní Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) nabírá nové účastníky z řad studentů středních a vysokých škol do pátku 30. září, respektive do pátku 14. října . Přijetí uchazečů do všech tří modelů probíhá na základě vyhodnocení přijímacích esejí na zadané téma.

Účastníci během celoročního vzdělávacího programu projdou pěti přípravnými setkáními, která jim rozšíří obzory a připraví na Závěrečnou konferenci, která proběhne na jaře 2017. Zde účastníci zúročí nabyté vědomosti a dovednosti v rolích diplomatů a velvyslanců. Zkušenosti, které si odnesou, jim však zůstanou po celý život.

Projektu se každoročně účastní více než 320 studentů z celé České republiky, hlavní vzdělávací metodou je simulace jednání mezinárodních organizací – OSN, NATO a pro vysokoškoláky Evropské unie. Projekt podněcuje zájem studentů o aktuální problémy, které hýbou jak vnitrostátním, tak mezinárodním děním, a o aktivní účast při jejich řešení. Rovněž rozšiřuje vědomosti mládeže o politice, mezinárodních vztazích, diplomacii nebo ekonomii, lidských právech, kultuře či životním prostředí.

Smyslem projektu je podpora účastníků v samostatném a zodpovědném přístupu k dalšímu studiu, aktivnímu zapojení se do společnosti a zároveň rozvoj jejich osobnosti a charakteru. Naučit mladé lidi toleranci, vzájemnému pochopení a kritickému myšlení, že svět není černobílý, je v dnešní době stále důležitější. Cílem projektu je odborně připravený, občansky aktivní, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, veřejně vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat. Jsem přesvědčena, že takový mladý člověk je i výborným studentem.

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.