Vytváření pročínské agendy v Česku: aktéři, jejich role a vazby

Nejvýznamnější novinkou projektu je bezpochyby nová interaktivní mapa vazeb, kterou odedneška můžete nelézt na webových stránkách projektu.

Prostřednictvím online mapy, která vizualizuje vztahy mezi klíčovými českými politickými a ekonomickými aktéry s vazbou na Čínu, lze snadno vysledovat uzly, kolem nichž se vazby větví. Ty představují „političtí podnikatelé“ a malé množství osobními vazbami navzájem propojených institucí.

Zajímavým vhledem do fungování českých politických elit je i analýza politických stran věnující se jejich vztahu k pročínské politice.

Většina politických stran přijala pročínskou orientaci české zahraniční politiky. Pouze KDU-ČSL, TOP 09 a STAN byly vůči Číně převážně negativní. ODS, KSČM, SPO vykazovaly v médiích více či méně zřetelnou afinitu vůči Číně. Hnutí ANO bylo k čínské otázce pozoruhodně pasivní. Za samostatnou zmínku stojí ČSSD, jež se stala jakýmsi pomyslným inkubátorem politiků a podnikatelů (nebo jejich kombinací), kteří jsou spojeni se současnou pročínskou politikou,“ říká Ivana Karásková, autorka studie a koordinátorka projektu.

Studie obsahuje i jednotlivá doporučení. Jedním z nich je také potřeba zvýšení průhlednosti česko-čínských vztahů, či představení obecných politických a ekonomických cílů, jichž chce Česká republika ve vztahu k Číně dosáhnout.

Ze současného fungování česko-čínských vztahů lze dovodit obecnější potřebu zvýšit transparentnost zapojení českého byznysu do formulování a prosazovaní zahraniční politiky, včetně pravidel pro účast podnikatelů na oficiálních zahraničních cestách. Posilování ekonomické diplomacie je obecně zcela v pořádku, ale její přínosy se ztrácejí, pokud není přístup k ní rovný pro všechny subjekty, které mají o její využití zájem.

Kromě samotných výsledků mapování shrnuje policy paper výsledky ročního výzkumu na téma, jak informují česká veřejnoprávní i soukromá média o Číně a kdo a jak se v médiích o Číně vyjadřuje.

Závěry ve formě policy paperu v českém jazyce naleznete ke stažení níže, interaktivní mapa s vizualizací vazeb je k dispozici zde.