Nový bulletin Centra pro lidská práva – nového člena DEMAS

V aktuální vydání Bulletin lidských práv najdete příspěvek Pavla Doubka o jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě v druhé polovině roku 2020. Jaké důležité závěry přinesly Výbor pro lidská práva, Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva, Výbor pro odstranění diskriminace žen nebo Výbor pro práva dítěte? A jak jejich zasedání ovlivnila probíhající pandemie?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost diskutuje Tereza Šťastná protidrogovou válku prezidenta Duterteho na Filipínách a možnosti Mezinárodního trestního soudu vládní aktivity vyšetřovat. Jana Šikorská se poté zamýšlí nad možnými souvislostmi mezi pandemií a pácháním zločinů podle mezinárodního práva.

Zuzana Andreska z evropské sekce informuje o rozhodnutí Soudního dvora EU, který upřesnil pravidla směrnice o volném pohybu a pobytu. Za jakých podmínek lze létat po Evropě bez občanství EU?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Tereza Ciupková věnuje prezidentským volbám v Bělorusku. Jakou pozici bude mít Alexandr Lukašenko, který se oficiálním vítězem stal již pošesté v řadě?

Pavel Doubek z české sekce se zaměřuje na COVID-19 v českých věznicích. Výbor proti mučení Rady vlády ČR na svém zasedání diskutoval opatření zavedená v těchto zařízeních a přijal tři konkrétní doporučení.

Předchozí Bulletiny lze najít na stránkách Centra www.centrumlidskaprava.cz, kde naleznete také položku Blog s dalšími zajímavými články. Eva Kostolanská zde například pojednává o tom, zda lze přístup k internetu považovat za základní právo. Rovněž zde lze nalézt náš online čtvrtletník v angličtině V4 Human Rights Review, který CLP vydává ve spolupráci s univerzitními lidskoprávními centry z Polska, Maďarska a ze Slovenska.