Vychází nový Bulletin Centra pro lidská práva

Aktuální vydání Bulletin lidských práv zahajujeme příspěvkem Pavla Doubka o konceptu Human Rights City. Jak lze prosazovat ochranu lidských práv na lokální úrovni? A co je to vlastně lidskoprávní město? Jakým způsobem promítá lidskoprávní pohled do svých politik? A která města v našem okolí se takovým titulem mohou pyšnit?

Martina Prejdová se věnuje Istanbulské úmluvě a vysvětluje, které politické strany a zájmové skupiny jsou k ní kritické, a které její přijetí naopak podporují.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Petra Olivová o dopadení jednoho z nejhledanějších uprchlíků před spravedlností – téměř čtvrtstoletí hledaného podporovatele rwandské genocidy. Tereza Šťastná poté přibližuje výsledky tzv. nezávislého odborného přezkumu Mezinárodního trestního soudu. Pomůže přesnější pojmenování problémů jejich následnému řešení?

Jakub Drahorád z evropské sekce se věnuje Evropskému soudu pro lidská práva, který vydal rozhodnutí o předběžném opatření ve věci mezistátní stížnosti Arménie proti Ázerbájdžánu ohledně bojů o Náhorní Karabach.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Tereza Ciupková zaměřuje na situaci v Sýrii. Téměř deset let od začátku konfliktu uzavřelo Rusko s Tureckem dohodu o klidu zbraní. Konec nebezpečí pro civilní obyvatelstvo je však stále v nedohlednu.

Aneta Frodlová z české sekce představuje zprávu Evropské komise, která poprvé posoudila vládu práva a naplňování demokratických principů v jednotlivých členských státech EU. Jak hodnotila českou justici?

Bulletin je ke stažení pod odkazem na začátku tohoto emailu. Předchozí Bulletiny i naše odborné akce lze najít na stránkách Centra www.centrumlidskaprava.cz, kde naleznete také položku Blog s dalšími zajímavými články. Rovněž zde lze nalézt náš online čtvrtletník v angličtině V4 Human Rights Review, který vydáváme ve spolupráci s univerzitními lidskoprávními centry z Polska, Maďarska a ze Slovenska.