Vychází listopadový Bulletin Arcidiecézní charity Praha

Opět po měsíci vydáváme Bulletin s aktualitami ze sociálních služeb i rozvojových projektů v zahraničí. Informujeme vás o tom, co se i díky vaší pomoci podařilo. Sdílíme s vámi naše plány do budoucna. Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu!

Bulletin v PDF si můžete stáhnout kliknutím na titulek v horní části této zprávy.

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz nebo na www.facebook.com/praha.charitaInformace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.