Vychází říjnový Bulletin Arcidiecézni charity Praha

Bulletin Arcidiecézní charity Praha – říjen 2016

Již za dva týdny se zaplní Smetanova síň Obecního domu a moderátor Vladimír Kořen přivítá publikum 25. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha. Benefice na podporu největšího českého zdravotnického projektu v zahraničí – České nemocnice v Ugandě – bude zahájena slavnostním předáním Cen Charity Česká republika, po kterém bude následovat Smetanův Cyklus symfonických básní Má vlast v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Vstupenky můžete zakoupit na www.praha.charita.cz.

Říjnový Bulletin informuje o našich nových projektech, partnerstvích a událostech v pražské arcidiecézi i v zahraničí. Přináší také příběhy klientů, jimž i díky Vaší pomoci, můžeme podat pomocnou ruku.

Bulletin v PDF si můžete stáhnout kliknutím na titulek v horní části této zprávy.

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz nebo na www.facebook.com/praha.charitaInformace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.

Přílohy