Vychází červnový Bulletin Arcidiecézni charity Praha

Běloruské děti z programu Adopce na dálku® si v těchto dnech užívají prázdniny v Česku. Během jara a léta pořádáme pro naše klienty řadu výletů a akcí. Bulletin informuje o projektech, které jsme úspěšně ukončili (např. Tváře lásky, 10. ročník štafety Corpus Domini, odborný seminář Sociální bydlení v praxi) i o těch, které začínají (mezi jinými nové pobočky střediska Migrace, akreditované vzdělávací kurzy a další).

Bulletin v PDF si můžete stáhnout zde.

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz nebo na www.facebook.com/praha.charita. Informace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.

Přílohy