Vychází červencový Bulletin Arcidiecézni charity Praha

Posíláme vám výběr nejzajímavějších novinek z práce naší Charity. Dočtete se o celonárodním projektu na pomoc nejchudším lidem v naší zemi, pro jehož realizaci si Ministerstvo práce a sociálních věcí vybralo Charitu. Přinášíme aktuální zprávy z Indie a Zambie, kde vaše podpora pomáhá konkrétním dětem i jejich rodičům. Všímáme si také aktuálního dění v našich farních Charitách.

Bulletin v PDF si můžete stáhnout zde.

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz nebo na www.facebook.com/praha.charita. Informace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.

Přílohy