Visegrad-Balkan Public Policy Fund, Young Researchers Programme

V období od 8. září do 6. října hostí Sekretariát DEMAS dva mladé výzkumníky z Kosova, kteří grantové soutěži vyhráli měsíční stáž v DEMAS a jeho členských organizacích. Téma stáže je shodné s letošním tématem konference Forum 2000, a to Společnosti v přerodu. Cílem stáže je seznámit mladé výzkumníky s prací v think-tancích a organizací mezinárodní konference, jakož i naučit je, jak správně udělat výzkum, zpracovat nasbíraná data a napsat policy paper. Součástí stáže je i setkávání se zajímavými lidmi z řad českých i mezinárodních NNO, donorů, pracovníků ministerstev a univerzit. V rámci pobytu též přednesou dvě přednášky o problematice transformace na západním Balkáně na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkumný pobyt bude uzavřen napsáním policy paperu reflektujícím národnostní aspekty v transformačních procesech na Balkáně.