Veřejná sbírka pro Japonsko


Nadace Forum 2000 zřídila k 1. dubnu 2011 veřejnou sbírku na pomoc Japonsku, které bylo v pátek 11. března 2011 zasaženo ničivým zemětřesením a tsunami, jež poničily velká území a připravily mnoho lidí o jejich domovy a blízké. Nadace Forum 2000 proto vyzývá k mezinárodní morální a finanční podpoře, která pomůže obnovit postižené oblasti.


Sbírka byla slavnostně vyhlášena na koncertě „Právníci pro Japonsko!“ v úterý 29. března a bude probíhat do 31. května 2011. Příspěvky je možné zasílat na účet „Sbírka pro Japonsko“ v Komerční bance č. 43-9092380207/0100. Výtěžek sbírky bude po jejím ukončení zaslán Nadaci Nippon, která je dlouhodobým partnerem Nadace Forum 2000 a jejíž předseda Yohei Sasakawa je jedním ze zakladatelů Fora 2000. Nadace Nippon má dlouholeté zkušenosti se spoluprací s lokálními partnery v oblastech postižených přírodními katastrofami, které nyní umožňují rychlou a flexibilní reakci. Vybrané prostředky budou využity k realizaci lokálních projektů na pomoc osobám a oblastem postiženým zemětřesením a tsunami.


Nadace Forum 2000 již pár dní po neštěstí vyjádřila svou solidaritu s oběťmi a následně podpořila projekty na pomoc Japonsku, a to jak přímo v Japonsku podporou sbírky Nadace Nippon, tak i v České republice. Forum 2000 spolupracovalo na charitativním koncertě Dětských pěveckých sborů ašských a koncertě „Právníci pro Japonsko!“, na jehož organizaci se podílel Spolek českých právníků VŠEHRD a webový portál ePravo.cz. Členové iniciativy Společná starost také vydali v reakci na katastrofu zvláštní prohlášení vyzývající k mezinárodní solidaritě s japonským lidem, jehož celý text v anglickém jazyce naleznete zde.


Více informací o sbírce a s ní spjatých aktivitách se dozvíte na webových stránkách Nadace Forum 2000. Za zaslané příspěvky předem děkujeme!

Přílohy