Valné shromáždění EU-Russia Civil Society Forum v nizozemském Haagu, 5. – 7. října 2013

Valné shromáždění EU-Russia Civil Society Forum (CSF), jehož činnost koordinuje DEMAS, se bude konat ve dnech 5.-7. října 2013 v nizozemském Haagu. Konference bude navazovat na přechozí výroční valné shromáždění a bude se věnovat aktuálním tématům souvisících s prací občanské společnosti v Rusku i v EU. Členové EU-Russia CSF zhodnotí dosavadní práci této platformy a nastíní strategii jejího dalšího fungování. V průběhu zasedání se budou také konat volby do nového řídícího výboru.

Více informací o registraci a program conference naleznete na stránkách EU—Russia CSF, Facebook a VKontakte .