V4 Perspective on the Internal Market: Sharing Economy and Beyond

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci V4 Perspective on the Internal Market: Sharing Economy and Beyond, která se bude konat již v pátek 18. března 2016 od 13:30 v prostorách Era svět (Jungmannovo náměstí 6, Praha 1).

Nakolik příznivé je regulatorní prostředí visegrádských zemí pro fungování sdílené ekonomiky? Jak mohou středoevropské trhy profitovat z rozvoje takových platforem? Naše pozvání k debatě přijali zástupci platforem sdílené ekonomiky ze zemí V4 (Uber, Fundlift, PickPack a yuVe). V úvodu konference budou také představeny výsledky našeho ročního projektu o fungování vnitřního trhu mezi zeměmi V4, které spolu s Kryštofem Krulišemprodiskutuje Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu MPO.

Program Konference

Část I: Pohled V4 na vnitřní trh

V rámci prvního panelu bude představen policy paper, který shrnuje závěry našeho ročního strategického projektu podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem. Ten se během čtyř workshopů v hlavních městech V4 zabýval integrací trhů zemí střední Evropy.

Prezentace

  • Kryštof Kruliš, AMO

Diskutant

  • Jan Havlík, ředitel odboru pro evropské záležitosti a vnitřní trh, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Část II: Sdílená ekonomika: Jsme připraveni? Pohled V4

Jsou legislativy zemí V4 přátelské ke sdílené ekonomice? Jak velký je jejich podíl uživatelů sdílené ekonomiky ve srovnání s ostatními zeměmi EU? Do jaké míry jsou spotřebitelé platforem sdílené ekonomiky chráněni? Mohou ekonomiky zemí V4 profitovat z rozvoje sdílené ekonomiky?

Řečníci

  • Zoltan Fekete, General Manager, Uber, Maďarsko
  • Filip Kot, Founder, PickPack, Polsko
  • Andrea Lauren, Managing Director Roklen, Fundlift, Česká republika a Slovensko
  • Vladimír Popík, Development Manager, yuVe, Česká republika a Slovensko


Konference bude probíhat v anglickém jazyce. Svoji účast prosím potvrďte vyplněním krátkého formuláře. Akce se uskuteční za podpory Mezinárodního visegrádského fondu a mediálního partnerství EurActiv.cz.