Výročí Černého kubánského jara


Jak souvisí čeští hudební interpreti tvořící v duchu DIY (Do It Yourself ) kultury s výročím Černého kubánského jara? Zdánlivě vůbec, avšak právě spojenectví mezi českými DIY hudebními interprety a kubánskou nezávislou kulturní scénou, jejíž představitelé tvoří na úplně stejném principu, oslovilo velké množství především mladých lidí, kteří se 14. března na Náměstí Míru v Praze zúčastnili koncertu upozorňujícího na nezávislou kubánskou tvorbu.

Letošní veřejná akce se zaměřila na zvýšení povědomí o zajímavém trendu současné Kuby: o nezávislém umění, jež oslovuje mladé lidi bez zájmu o vyvanulou politiku. Nabízí únikový východ ze stereotypního světa zajišťování obtížně dosažitelných základních životních potřeb a otevírá nové, tvůrčí horizonty.

Vnitřní bezpečnostní strategie kubánského režimu změnila tvář a místo dlouholetých pobytů za mřížemi ukládaných v monstrprocesech, které měl v oblibě hlavně Fidel Castro, jsou dnes běžné krátkodobé tresty odnětí svobody, několikadenní zadržování a tzv. akty zapuzení (actos de repudio)– pro režim to má oproti dřívějšímu postupu jednu velkou výhodu- odzbrojuje jakoukoliv kritiku ze strany mezinárodního společenství. Neposkytuje totiž prokazatelné důkazy o nezákonném postupu komunistického režimu vůči vlastním občanům. Mladí lidé neváhají hledat cesty a způsoby jak alespoň krátkodobě zabarvit šeď běžných dní v systému, kde jediným správným způsobem trávení volného času je účast na aktivitách pionýra nebo pod taktovkou místního Výboru na obranu revoluce. Alternativu představují undergroundové hudební skupiny, nezávislé divadelní spolky, pouliční divadelníci nebo nezávislí novináři podávající zprávy ve formě podomácky šířeného samizdatu.

Čeští umělci, kteří se vlastním způsobem vymezují proti zaběhlému modelu umělecké tvorby byli osloveni, aby vystoupili na happeningu upozorňujícím na nový kvas v kubánské společnosti. I přes zimu přišlo okolo sto padesáti lidí, kteří projevili zájem nejen poslechnout si kvalitní muziku, ale také získat informace o kulturních projektech neoficiálního charakteru z rozdávaného infoletáku.

Akce s podobným záměrem proběhla také o den později, 15. března, v Hradci Králové. Spolupořadatelem akce byla Českobratrská církev evangelická, cílová skupina byla spíše z řad věřících lidí. Tradiční pochod s bílými deštníky byl následován promítáním dokumentu představujícím mladé představitele kubánské opozice, kteří se rozhodli čelit bezpečnostním komplikacím a vymezit se proti ztuhlému systému  vlastní aktivitou. Následná debata a svědectví bývalého českého chargé d´affairs na Kubě, Milana Jakobce byly zajímavým, informačně hodnotným, přispěním. K dokreslení celkové atmosféry přispěla výstava černobílých, velmi expresivních, fotografií dokumentujících pouť svatého Lazara v Havaně, která se koná každoročně v prosinci a je vyjádřením touhy místních po uzdravení, jak fyzickém, tak duševním.

Přílohy