Východní partnerství a kontakty mezi lidmi


DEMAS ve spolupráci s členskou organizací Asociace pro mezinárodní otázky, Forem občanské společnosti zemí Východního partnerství, Evropskou komisí a Evropskou službou pro vnější akci uspořádal v pátek 2. března 2012 setkání čtvrté pracovní skupiny – Kontakty mezi lidmi – Fora občanské společnosti zemí Východního partnerství. Jednání se uskutečnilo u příležitosti a v předvečer summitu ministrů zahraničních věcí V4, baltských zemí, zemí VP a dánského předsednictví v pondělí 5. března. Hlavním tématem pátečního setkání byly překážky a výzvy v kontaktech mezi lidmi a jejich možná řešení. V rámci čtyřech pracovních skupin (mládež, vzdělání, výzkum a kultura; cíle a programy VP v nové finanční perspektivě EU po roce 2014; právní rámec spolupráce EU a VP; překážky mobilitě a liberalizace víz) byla vypracována doporučení. Tato doporučení byla dnes oficiálně předána ministrům u příležitosti jejich pondělního setkání.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informovalo o této události:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/udalosti_a_temata/x2012_03_05_

schuzka_ministru_zahranicnich_veci_visegradske_skupiny.html


Doporučení jsou přiložena v samostatném v pdf dokumentu.