Úvod do problematiky demokracie a lidských práv

Přednáškově-debatní cyklus se věnuje problematice zahraniční rozvojové spolupráce týkající se podpory demokracie, občanské společnosti a lidských práv ve světě. Jedenáct předních českých neziskových organizací postupně představí obecná témata, ale i konkrétní problémy a způsoby práce v rámci transformační spolupráce.