Transparency International: Stanovisko k útoku proti Ukrajině

Stanovisko Transparency International k útoku proti Ukrajině

V Transparency International (TI) s napětím sledujeme aktuální dění související s válečným konfliktem na Ukrajině. TI je globální nevládní protikorupční hnutí s více než 100 národními pobočkami po celé planetě. A TI Ukrajina a TI Rusko patří mezi ně. Celá naše síť je vděčná za jejich pokračující práci a statečnost.

„TI podporuje naše ukrajinské kolegyně a kolegy. Stojíme za ukrajinským lidem a svrchovaností jejich státu,“ řekl Petr Leyer, ředitel české Transparency.

V této nelehké době myslíme také na naše kolegyně a kolegy v Rusku.

Stanovisko v anglickém jazyce najdete na webu transparency.org