Transparency International ČR v roce 2020

Vedle domácích kauz se Transparency International ČR věnovala i v době pandemie zahraniční spolupráci:

Zahraniční spolupráce v době pandemie

Srbsko

Navzdory nemožnosti vycestovat z ČR jsme udrželi kontakt s partnerskými organizacemi v zahraničí a převedli naši spolupráci do distančního režimu, aniž bychom ohrozili dopad naší činnosti. Díky tomu se nám podařilo vyhodnotit transparentnost předvolební kampaně v Srbsku, kde proběhla tato procedura vůbec poprvé a vynesla na světlo první poznatky o financování politických stran před volbami.

Kosovo

Další zemí, kde systematicky pracujeme na přenosu postupů pro zprůhledňování politických financí, je Kosovská republika. Už druhým rokem technicky a odborně podporujeme partnerskou organizaci KDI v neúnavné snaze podnítit legislativní změny, které by přiblížily standardy financování politického provozu v Kosovu členským zemím EU. Naše právní studie i advokační aktivity účinně podporují jejich úsilí, navzdory turbulentní atmosféře mladé kosovské demokracie.

Myanmar

V Republice Myanmarský svaz, dříve Barma, jsme sledovali předvolební kampaně a listopadové parlamentní volby, které rozhodly o dalším směřování této jihovýchodoasijské země. Díky mnohaleté mediaci kontaktů a spolupráce mezi berlínským sekretariátem TI a barmskými experty v boji proti korupci se nám také letos podařilo uzavřít dohodu o vytvoření pobočky Transparency International v Myanmaru. Tento akt nebývalou měrou podpoří demokratizační aktivity nevládních organizací v zemi sužované vnitřními konflikty.

Vietnam

V roce 2020 jsme navázali spolupráci s kolegy z přidružené organizace Towards Transparency ve Vietnamu. S tamní občanskou společnosti jsme sdíleli naše zkušeností v oblasti omezování korupce a také jsme se podíleli na informační kampani na podporu otevřeného vládnutí. Cílem je edukovat širokou veřejnost o principech a přínosech transparentnosti, odpovědnosti a občanské participace. Přestože naše spolupráce probíhala v online režimu, TI byla reprezentována i přímo na místě, a to díky laskavé spolupráci České ambasády v Hanoji, děkujeme!