Transformace v postkomunistických zemích střední a východní Evropy

Seminář Stepping Back from the End of History: Post-Socialist States and Societies at the 20th Anniversary of the Fall of the Berlin Wall je věnován zkoumání transformace v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, hledání styčných bodů vývoje i rozdílností. Cílem akce je umožnit plodné a intenzivní diskusní setkání odborníků z osmi států střední a východní Evropy a na základě analýzy vývoje jednotlivých zemí formulovat obecné rysy i výsledky transformací v zemích střední a východní Evropy.


Přílohy