TOP 5 srpnových událostí v Bělorusku

Noví političtí vězni

Bez ohledu na deklarace běloruských politiků o neexistenci politických vězňů či pronásledovaných v Bělorusku, část opozice upozorňuje na to, že jich v současnosti je celkem 16. Většina těchto případů, s výjimkou Eduarda Palčise, je málo známá širšímu okruhu lidí a tak jejich jména zatím příliš nerezonují. Nicméně hladovka a soudní proces s Uladzimirem Kondrusem může ukázat i na další.

Více >>

Vízová liberalizace

Experiment, který polská i běloruská strana provedly před rokem v případě vpuštění turistů na běloruské území v oblasti Bělověžského pralesa, lze považovat za úspěšný. Praxe bude rozšířena i na Augustovský kanál, který se nachází na hranici Polska, Litvy a Běloruska a nejspíš i na město Hrodno. Paralelně s tím Ministerstvo sportu a turismu navrhuje zrušit víza pro občany 80 tzv. „bohatých a úspěšných“ zemí, kteří by při vstupu přes letiště v Minsku měli možnost navštívit Bělorusko na 5 dní.

Více >>

Plynové příměří s Ruskem

Jak jsme Vás již informovali, posledních 6 měsíců Bělorusko odmítalo platit za již dodaný plyn z Ruska s tím, že se čekalo na rozhodnutí ohledně měnících se podmínek na světovém trhu. Ruskou odpovědí na to, že Bělorusko odmítalo platit, bylo zastavení dodávek nafty do běloruských rafinérií. Nakonec se však podařilo najít kompromis a Bělorusko zaplatí za část plynu podle starých smluv (částka okolo 300 milionů USD) a za další dodávky již bude platit podle nového, pro Bělorusko výhodného, tarifu.

Více >>

Výměna jaderného reaktoru

Skandál okolo havárie korpusu jaderného reaktoru, který v průběhu prací na konstrukci jaderné elektrárny upadl dělníkům na zem, pokračuje. Poprvé za dlouhé roky se běloruská vláda nejen postavila na stranu protestujících, ale dokonce do jejich čela. V současné době žádá ruskou firmu Rosatom, aby vyměnila korpus reaktoru za nový. Kdo to bude nakonec platit, však v současnosti není jasné.

Více >>

Protesty Čečenců na polsko-běloruských hranicích

Několik tisícovek čečenských běženců žije v provizorních podmínkách v Brestu. Každý den se pokoušejí dostat přes polskou hranici, aby v Polsku získali politický azyl. Většinou jsou však odmítáni s tvrzením, že v Čečensku není válka a pokojným lidem se tam žádné nepřístojnosti nedějí… Běloruská vláda na nastalou situaci reagovala z čistě ekonomického úhlu pohledu, když vyhradila další vagóny na trase Brest-Terespol. V současnosti, několik stovek běženců, kteří jsou bez peněz, rozbilo na znamení protestu tábor přímo na hranici.

Více >>