TOP 5 listopadových událostí v Bělorusku

Případ „Bílá legie“ uzavřen

Dne 30.11. oznámil předseda Vyšetřovacího výboru I. Naskevič, že trestní stíhání všech osob obviněných v souvislosti s organizací „Bílá legie“ bylo 27.11. přerušeno. Ještě před tím, 14.11. byli předvoláni všichni obvinění k výslechu u tohoto výboru.

Zahájení trestních stíhání v případu „Bílá legie“ se datuje k březnu 2017, kdy bylo obviněno 35 lidí, nejdříve z „organizování masových nepořádků“. Následně byli někteří propuštění a 16 lidí bylo obviněno z „formování nelegální ozbrojené jednotky“. Ke konci června došlo k masovému propouštění lidí zadržených v souvislosti s organizací „Bílá legie“, nicméně případ nebyl stále uzavřen a stíhání obviněných přerušeno.
Více>>

Obránci lidských práv za svobodné volby

Dne 15.11. byla oficiálně zahájena kampaň na pozorování voleb do místních rad v roce 2018, vedená Centrem pro lidská práva „Vjasna“ a Běloruským helsinským výborem. Cílem kampaně je hodnotit přípravu a průběh voleb stanovených na 18. 2. 2018 z pohledu běloruské legislativy a mezinárodních standardů svobodných demokratických voleb. Zároveň obě organizace chtějí prostřednictvím této kampaně podávat běloruské i mezinárodní společnosti aktuální informace o všem co se voleb týká. Jako problematické oblasti spatřují především ve složení volebních komisí; hlasování v předtermínu; sčítání hlasů; přezkumech volebních výsledků; volebních pozorovatelích.
Více >>

Místní volební komise zformovány

Dne 24.11. končila nominace zástupců do místních volebních komisí pro volby do místních rad, které se uskuteční v únoru 2018.  Dle pozorovatelů lidskoprávních organizací bylo do volebních komisí možné nominovat pouze zástupce zaregistrovaných “místních” organizací;
občané neměli dostatek informací o místě a času výběru kandidátů do volebních komisí; pozorovatelům většinou nebylo umožněno seznámit se s materiály vybraných členů komise; naopak takřka ve všech případech měli pozorovatelé možnost se účastnit zasedání, na nichž se volební komise sestavovaly. Nejvíce kandidátů bylo navrženo ze strany občanských sdružení a podpisy pro kandidaturu ze strany občanů; opozičních představitelů se do volebních komisí dostalo velmi málo, 7 z 34 navržených.
Více >>

Běloruské univerzity zatím nesměřují na Západ

Za poslední dva roky bylo z politických důvodů vyloučeno 20 studentů z běloruských univerzit. Ač se počet vyloučených vysokoškoláků oproti dřívějším rokům snížil (po protestech v roce 2006 bylo vyloučeno okolo 200 studentů, po volbách v roce 2010 to bylo několik desítek mladých lidí), univerzity se nestaly svobodnějšími. V květnu 2015 byla země přijata do Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) a měla by provést řadu reforem do tří let od přijetí.  K těmto reformám patří vytvoření nezávislé kanceláře, která by kontrolovala kvalitu vzdělávání, kreditního systému, zrušení nuceného rozmisťování studentů aj. Z 15 bodů však byly zatím splněny pouze dva a stále tedy nebudou uznávány běloruské vysokoškolské diplomy v zahraničí a univerzity se nebudou moci účastnit výměnných stáží.
Více  >>

Romové v Bělorusku

V listopadu byla Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace předložena zpráva Z bídy do vězení: Začarovaný kruh porušování práv Romům v Bělorusku(https://adcmemorial.org/wp-content/uploads/CERD_BY_eng.pdf) týkající se diskriminace Romů. Ti v zemi čelí diskriminaci především v oblasti zaměstnanosti, jež má za následek sociální vyloučení, extrémní chudobu a kriminalizaci (sociální paraziti). Stát zároveň nenavrhuje žádná opatření ke zlepšení jejich situace, nenabízí žádné programy zaměstnávání a tedy možnost pro Romy  legálně pracovat a vydělávat si. Toto vše způsobuje jejich kriminalizaci a jejich velký počet ve vězení jakožto i obětí trestu smrti.
Více >>