TOP 5 červnových událostí v Bělorusku

Bělorusko i nadále v režimu čekání na reformy

Prezident Lukašenko nedávno ve svém projevu kritizoval vládní reformátory. Krátce na to byl propuštěn jeden z hlavních zastánců změn – poradce prezidenta v ekonomických otázkách, Kirill Rudyj. Ten se nyní stane velvyslancem Běloruska v Číně, kde bude dohlížet na ekonomické vztahy, o jejichž výhodnosti před nedávnem otevřeně pochyboval.

Více >>

Růst zahraničního dluhu

Bez ohledu na Lukašenkův optimismus, zahraniční dluh země neustále roste. Jeho současná výše dosahuje 38 mld. a 616 milionů dolarů, což od začátku roku představuje nárůst o 4%. Jen za první polovinu tohoto roku se Bělorusko zadlužilo v Rusku, Číně i u různých mezinárodních organizací v celkové výši 858 milionů dolarů.

Více >>

Narůstající chudoba

Jen na základě státních údajů za poslední čtvrtletí se počet lidí, kteří žijí pod hranicí státem stanoveného minima, vyšplhal na 511 000. Tímto způsobem žije celkem 5,4% běloruského obyvatelstva za částky menší, než je 1 600 000 běloruských rublů (přibližně 72 EUR) na osobu a měsíc.

Více >>

Zvýšení kontrol cizinců a běženců

Do zákona o nucené migraci bylo doplněno několik odstavců. Zákon například zavazuje běloruské hotely uvědomit do 3 hodin Ministerstvo vnitra, pokud se u nich ubytuje cizinec. Poslanci si od toho slibují, že tato opatření pomohou při zajišťování mezinárodně hledaných osob. Zároveň bylo do zákona doplněno rozhodnutí o zkrácení doby pro rozhodnutí o přidělení statutu uprchlíka na maximálně 6 měsíců. Za posledních 20 let však byl v Bělorusku statut uprchlíka přiznán jen 928 lidem.

Více >>

Začala kampaň před parlamentními volbami

Příprava na parlamentní volby je v plném proudu – potenciální kandidáti již podávají registrace, státní struktury již začaly vytvářet volební komise (jako obvykle se žádné překvapení nekoná – opět s minimálním zastoupením opozice). O tom jak probíhají parlamentní volby a jak pracuje běloruský parlament, se můžete dočíst v našem novém článku.

Více >>