TOP 5 červnových událostí v Bělorusku

1.  Jak je na tom občanská společnost v Bělorusku

Centrum evropské transformace zveřejnilo analýzu týkající se občanské společnosti v Bělorusku. Analýza popisuje, kolik a jaké občanské organizace v Bělorusku působí ať oficiálně či neoficiálně. Zároveň se zaměřuje na vnímání těchto organizací směrem k Bělorusům a poukazuje na velmi malý počet občanů, kteří mají zkušenosti s jakoukoliv formou občanské angažovanosti pořádanou neziskovými organizacemi. V neziskových organizacích pracovalo či pracuje pouze  6% občanů, oproti západním zemím, kde je počet dvakrát až třikrát vyšší. Bělorusové také mají velmi nízkou důvěru k těmto organizacím, což svědčí i o velmi malém počtu občanů, kteří znají jedny z nejaktivnějších organizací, jako například Běloruská asociace novinářů nebo Budzma Belarusami!, Mova Nanova. 
Více >>

2. Podpora vyloučeným běloruským studentům

Centrum pro lidská práva Vjasna společně s Běloruskou asociací studentů a německo-švýcarskou organizací Libereco – partnerství pro lidská práva, odstartovaly kampaň na podporu běloruských studentů, kteří byli vyloučení za své občanské aktivity. Kampaň byla spuštěna 9. června, za úkol si klade podporu 12ti vyloučených studentů. V průběhu června byla zveřejňována videa s příběhy tří z nich. Pod peticí je nyní podepsáno 158 lidí z 200 potřebných a stále je možné se k ní připojit. Petice bude následně předána ministru školství a rektorům běloruských univerzit. 
Více >>

3. Zvláštní zpravodaj Rady OSN pro lidská práva zůstane v Bělorusku

Rada OSN pro lidská práva na svém 35. zasedání schválila rezoluci o Bělorusku týkající se lidských práv, a prodloužila mandát zvláštního zpravodaje v Bělorusku. Rada se dále zaměřuje na situaci v oblasti lidských práv a základních svobod v Bělorusku, především práva na shromažďování a vyjadřování, a požaduje, aby běloruská vláda tato práva plně respektovala. Zároveň odsuzuje zatýkání a věznění politických a sociálních aktivistů, nehumánní a ponižující zacházení. Kritizuje používání trestu smrti bez řádného vyšetření a požaduje transparentnost v trestním soudnictví. Požaduje reformu volebního systému, který by byl  pro místní volby platný již v roce 2018. Žádá vytvoření národního institutu pro lidská práva, který by propagoval a hájil lidská práva.
Více >>

4. Propouštění v souvislosti s Bílou legií

Ke konci června došlo k masovému propouštění lidí zadržených v souvislosti s organizací „Bílá legie“. V průběhu čtyř dnů, 27. – 30. 6. bylo propuštěno 13 osob. Ke konci června bylo propuštěno všech 35 původně zadržených osob. Podle Valjancina Stěfanoviče, představitele organizace Vjasna, se toto hromadné propouštění děje z několika důvodu. Zaprvé neexistují žádné reálné důkazy proti zadrženým, zadruhé v období 5. – 9. července se uskuteční v Minsku výroční zasedání Parlamentního shromáždění OBSCE a takto před tímto setkáním Bělorusko formálně nebude mít žádné politické vězně. Je ale důležité poznamenat, že nehledě na to, že všichni zadržení byli propuštěni, jejich trestní stíhání pokračuje.   
Více >>

5. Běloruští obránci lidských práv konají

Zástupci 13 běloruských organizací hájících lidská práva vyjádřili společný názor na situaci v Bělorusku v oblasti lidských práv, a to před konáním výročního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE, které se uskuteční v Minsku od 5. do 9. července. Ve výzvě, která je určena jak běloruské administrativě, tak mezinárodnímu společenství, běloruští ochránci lidských práv popisují současný stav v zemi (během jara bylo více jak 1000 lidí vystaveno represím a přes sto zadrženo, političtí vězni Michail Žamchužny a Dzmitry Palijenka zůstávají stále ve vězení, Elena Tonkačeva ochránkyně lidských práv je nucena žít v exilu, země stále uplatňuje trest smrti aj.) a  kroky, jaké by měla udělat běloruská vláda a jaké mezinárodní společnost. 
Více >>