TOP 5 červencových událostí v Bělorusku

Paralelní fórum občanské společnosti v Bělorusku

V rámci výročního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE, které se uskutečnilo v Minsku ve dnech 5. – 9. července, se 4. července uskutečnilo Paralelní fórum občanské společnosti. Fóra se zúčastnili mezinárodní i zahraniční organizace na ochranu lidských práv a v jeho rámci byla přijata rezoluce.  Rezoluce obsahuje zvláštní část, která je věnována situaci v oblasti lidských práv a občanské společnosti v Bělorusku a zároveň uvádí konkrétní doporučení jako mezinárodní dohled nad soudními řízeními ochránců lidských práv a novinářů; jakákoliv zahraniční pomoc Bělorusku by měla obsahovat přísné podmínky ohledně dodržování lidských práv aj. 

Více >>

Petice za zrušení trestu smrti v Bělorusku

Dne 6. července předali zástupci Centra pro lidská práva Vjasna a Amnesty International (AI) petici za zrušení trestu smrti v Bělorusku administrativě prezidenta. Petice obsahuje 18 tisíc podpisů, které byly získány v rámci mezinárodní kampaně AI. Do měsíce by se k ní měla prezidentská administrativa oficiálně vyjádřit. Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, kde se k trestu smrti přistupuje a od roku 1990 bylo zastřeleno více jak 400 odsouzených. Pouze u jednoho případu byl trest smrti zrušen. 

Více>>

Další odsouzení k trestu smrti

21. července odsoudil Mohylevský oblastní soud čtyři obviněné „černé realitní makléře“, kteří v letech 2009-2015 zabili šest lidí. Dva z nich byli odsouzeni k trestu smrti zastřelením – Ihar Heršankov a Sjamjon Beražnov. Proti těmto soudním rozhodnutím následně vystoupila EU a požaduje záruky možnosti odvolání pro oba odsouzené a zároveň úplné zrušení trestu smrti v Bělorusku. Také Parlamentní shromáždění Rady Evropy odsoudilo tresty smrti a požaduje po Bělorusku zavedení moratoria na trest smrti. 

Více >>

Vylučování studentů pokračuje

Dne 12. července byl vyloučen další student. Tentokráte se jedná o Mikalaje Lohvinaua, člena Běloruské lidové fronty mládeže a studenta Minské státní polytechnické vysoké školy. Mikalau je jedním ze 14 studentů vyloučených z univerzit na základě své účasti v protestech z února – března 2017. 27. července Minský městský soud projednával žalobu jiného z vyloučených studentů Kristiana Šinkeviče. Ten však neshledal pochybení v postupu Běloruské státní pedagogické univerzity, která jej vyloučila 24. března 2017 a jeho případ byl předán nižší instanci. K petici za znovupřijetí studentů je možné se připojit zde: https://www.change.org/p/teaching-repression-a-lesson-support-belarusian-students-to-get-back-into-university.

Více >>

Crowdfundingová kampaň

Nelidské podmínky, donucování a násilí, to jsou základní rysy běloruského policejního a vězeňského systému. Fotograf Max Sarychau, který získal nespočet profesních ocenění, hodlá v rámci svého projektu ukázat systémovou povahu násilí. K tomu chce využít sérii portrétů obětí krutého a ponižujícího zacházení v Bělorusku, ale i audio materiály. V rámci svého projektu bude spolupracovat s Centrem pro lidská práva Vjasna. Více informací o M.Sarychauovi a jeho předchozích projektech: http://sarychau.com. Více informací o kampani a možnosti jeho podpory: https://www.pressstart.org/journalists/279.

Více >>