TOP 5 červencových událostí v Bělorusku

Akce osvobození a solidarity

Oficiální Den nezávislosti, který je stanovený na 3. července, se nesl v duchu brutálního zatýkání. Na tento den opoziční politik N. Statkevič zorganizoval akci „osvobození a solidarity“. Cílem akce bylo položit květiny k památníku sovětských vojáků a obětem stalinských represí. Zároveň účastníci akce chtěli svým setkáním vyjádřit solidaritu se stíhanými členy odborové organizace REP a protestovat proti provozu restaurace v Kuropatech. Hlavní aktér akce jako i další účastníci (více jak třicet), kteří dorazili na místo setkání, byli okamžitě zatčeni. Ještě ten den byla většina propuštěna. 

Více >>

Prodloužen bezvízový vstup do země

Tento měsíc A. Lukašenko podepsal výnos, díky němuž je možné zemi navštívit na 30 dní bez víza. Podmínkou pro bezvízový vstup je přiletět a odletět přes terminál letiště Minsk, zároveň turista, nikoliv člověk, který jede do země na služební cestu, musí mít na měsíc hotovost 12 375,- Kč a pojištění na 10 tisíc EUR. Již v lednu minulého roku zavedl prezident bezvízový režim pro občany 80 zemí na 5 dní. Od té doby zemi navštívilo více jak 300 tisíc turistů, což má pozitivní vliv pro místní ekonomiku.

Více >>

Protesty v Kuropatech 

Celý měsíc se nesl ve znamení protestů proti restauraci “Pojedem pojedim”, která stojí  50 metrů od památníku obětí stalinských čistek. Aktivisté mnoha sdružení a opozičních politických stran protestují u restaurace “na kostech” od konce května a tento měsíc byla zadržena a souzena řada aktivistů, jakožto i novinářů Belsatu. Jeden policista, který stál na straně aktivistů, byl propuštěn ze zaměstnání. Zároveň byl zaslán ministru kultury dopis s požadavkem na jednání ohledně vyhlášení Kuropat národním památkou. 

Více >>

OSN přijala rezoluci k lidským právům 

Rada OSN pro lidská práva přijala v pátek 6.7. rezoluci týkající se situace v oblasti lidských práv v Bělorusku. Tato rezoluce byla přijata na základě zprávy zvláštního zpravodaje pro Bělorusko M.Haraszti, který ji představil v červnu. Rezoluce klade největší důraz na omezování veřejného shromažďování, sdružování a vyjadřování. Zároveň byl prodloužen mandát speciální zpravodaje na jeden rok. M.Haraszti, který představil v červnu svou již šestou zprávu ohledně lidských práv v zemi zároveň sdělil, že v průběhu jeho působení vláda v Bělorusku neudělala žádné významné a hmatatelné změny v oblasti lidských práv.   

Více>>

“Liberální” změny v Zákoně o veřejném shromažďování

Tento měsíc A. Lukašenko podepsal změny v Zákoně o veřejném shromažďování. Ačkoliv by se mohlo zdát, že změny zákona vedou k jeho liberalizaci (dříve museli organizátoři nahlásit akci příslušnému úřadu 15 dní před jejím konáním, nyní stačí pouze 10 dní aj) opak je pravdou. Novinářům dříve stačilo označení “PRESS” nyní musí mít u sebe doklad totožnosti, viditelné označení “novinář” a také úřední potvrzení novináře zaregistrovaného v Bělorusku nebo jiný dokument, potvrzující akreditaci novináře zahraničních sdělovacích prostředků. Další změny, které stanovují kdo nemůže být organizátorem veřejné akce, by měly být platné za půl roku.  

Více>>