TOP 5 březnových událostí v Bělorusku

1. Protesty proti zákonu o příživnictví

V průběhu března probíhaly protesty běloruských občanů požadujících zrušení prezidentského výnosu č. 3, tzv. zákona “o sociálních parazitech”, který ukládá nezaměstnaným občanům Běloruska platit daň z příživnictví. Tento výnos vyžaduje po občanech odpracovat určitý počet dnů v roce nebo zaplatit zvláštní daň státu. Na základě zpráv běloruských a mezinárodních lidskoprávních organizací bylo od 3. března ke dni 22. března 2017 zadrženo více než 250 lidí, včetně 31 novinářů. Minimálně 110 lidí bylo úředním rozhodnutím odsouzeno k 3-15 dnům odnětí svobody.

Více >>

2. Masová zatýkání na Dzien Voli

Protesty kulminovaly na tzv. Dzien Voli, tj. 25. března, kdy se běloruská opozice pokusila svolat protesty hned v několika běloruských městech. V Minsku, kde úřady demonstraci nepovolily, došlo již v předvečer demonstrace k preventivnímu zatýkání novinářů a aktivistů. V samotný den protestu pak bylo za použití naprosto nepřiměřené síly a brutality zatčeno více než 700 protestujících, novinářů, ochránců lidských práv, ale i občanů, kteří s protesty neměli vůbec nic společného.

Více >>

3. Vlna solidarity se zadrženými

Mezinárodní vlna solidarity se zadrženými aktivisty a ochránci lidských práv na sebe nenechala dlouho čekat. Sbírky na pomoc zadrženým a vězněným byly organizovány po celém světě, včetně ČR, kde ji, mimo jiné, organizovalo také Občanské Bělorusko. Např. běloruská iniciativa BY_help dokázala do 27. března vybrat více než 39 000 USD. Největší vlna pomoci obětem represí přišla poté, co běloruské bezpečnostní složky brutálně rozehnaly demonstraci v hlavním městě Minsku 25. března.

 Více >>

4. Ústupek protestujícím

I přes represivní opatření ze strany běloruského režimu dosáhli protestující menších ústupků vlády v otázce zákona o sociálních parazitech. Ta slíbila, že špatně připravené seznamy lidí, kteří spadají pod působnost zákona, znovu přezkoumá. V průběhu posledních měsíců se totiž ukázalo, že desítky tisíc běloruských občanů jsou na těchto seznamech omylem. Prezident Lukašenko zároveň oznámil, že zastavil výběr daně za loňský rok. Je však otázka, zdali bude nepopulární zákon zrušen úplně nebo zda bude jen přepracován.

Více >>

5. Problémy Belsatu přetrvávají

Ačkoliv se zdálo, že po masivní vlně mezinárodní podpory je budoucnost jediného satelitního kanálu vysílajícího v běloruštině zachráněna, poslední kroky polské vlády vzbuzují nové obavy. Vládnoucí strana Právo a spravedlnost se rozhodla, že polské ministerstvo zahraničních věcí nebude nadále jedním ze spoluzakladatelů kanálu. Kromě nejasné organizační budoucnosti kanálu je tak existenciálním způsobem ohroženo i jeho financování. Více informací si můžete přečíst v analýze na našich webových stránkách.

Více >>