TI pomohla odhalit a upozornit na nekalosti na ŘSD za stovky milionů korun

Transparency pomohla odhalit a upozornit na nekalosti na ŘSD za stovky milionů korun týkající se veřejných zakázek

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dne 16. května 2023 provedli několik zásahů, mimo jiné v centrále Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze. Dle tiskového vyjádření Vrchního státního zastupitelství, které kauzu dozoruje, se jedná o podezření z trestné činnosti organizované zločinecké skupiny působící v procesu zadávání veřejných zakázek ŘSD zaměřené na páchání trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Transparency International ČR (TI) tuto kauzu dlouhodobě sleduje, identifikovala v její souvislosti řadu korupčních rizik a rovněž na ně upozornila.

TI již v dubnu 2020 přinesla informace o porušování pravidel pro zadávání zakázek na ŘSD a Středočeském kraji historicky sahajících až do let 2016 a 2017. Jedná se o systémový problém v řádech stovek milionů korun, který v té době nikdo neřešil. Proto se naše nevládní protikorupční organizace před třemi roky obrátila na tehdejšího ministra dopravy Karla Havlíčka (ANO) a dále na orgány činné v trestním řízení.

„Problematických oblastí v rámci veřejných zakázek v této souvislosti byla celá řada. Většina z nich, které TI řešila a na které upozornila, se týkala zakázek malého rozsahu a obcházení limitů. Podezření na porušování zákona a podezření z korupce v případech dopravního značení nebo oprav svodidel bylo velmi bezprostřední,“ vysvětluje Petr Leyer, právník a člen Správní rady české kanceláře Transparency International.

„Vzhledem k tomu, že vyšetřování je nyní v rukou NCOZ, tak v tuto chvíli nelze říci, kterých konkrétních osob by se dnešní zásah mohl týkat, ale je pravděpodobné, že jich bylo více na několika střediscích ŘSD a že byly úzce navázáni na dodavatelské řetězce,“ dodává Petr Leyer.

Pokračovat ve čtení můžete v naší aktualitě.

IKEM a Transparency International uzavřely nový Pakt integrity

Třetí Pakt integrity v posledních 6 letech uzavřely mezi sebou Institut klinické a experimentální medicíny a TI. Tentokrát se týká výstavby nového Laboratorního pavilonu Z3 v areálu IKEM. Stavba tak bude od samého začátku realizována s podporou mezinárodně osvědčeného mechanismu, kde nezávislý monitor napomáhá eliminovat rizika spojená s veřejnými investicemi a zvyšuje transparentnost veřejných zakázek.

„Spolupráce s Transparency International je pro nás u takovýchto velkých stavebních investic klíčová. TI totiž dohlíží na výběrové řízení a následně je přítomna během celého průběhu stavby. Jedná se o průlomový krok, který v Česku není běžný. Děláme ho zejména pro to, abychom měli nejvyšší možnou jistotu, že vše proběhne transparentně, dle zákonů a podle světových standardů,“ vysvětluje Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

IKEM a TI Pakt integrity poprvé uzavřely v roce 2017, kdy započala příprava výstavby nového Energocentra. Následovala druhá smlouva, která se týká současné výstavby nové části IKEM – pavilonů G1, G2 – za celkem více než 1 miliardu korun.

„Spolupráce mezi IKEM a TI v rámci mezinárodně osvědčeného nástroje Paktu integrity doposud v praxi ukazuje, že se daří minimalizovat možná korupční rizika související s miliardovými projekty, které jsou financované z veřejných peněz. Pokračování spolupráce na dalším, tedy již třetím paktu, je tak logickým vyústěním,“ říká Ondřej Kopečný, ředitel české kanceláře TI.

Více se o spolupráci dočtete na webu TI.

Proč trvá příprava novely zákona o státním zastupitelství tak dlouho?

Jak si vede současná vláda Petra Fialy (ODS) v otázce novelizace zákona o státním zastupitelství? A jak se do tohoto legislativního procesu promítá střet zájmů ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), jehož resort je gestorem novely?

Pusťte si desetiminutový rozhovor s právníkem TI Janem Dupákem na ČT24 a vše se dozvíte. Více o střetu zájmů Pavla Blažka zjistíte také v rámci naší kauzové stránky

Pozitivní a negativní momenty vývoje transparentnosti Národního plánu obnovy za stovky miliard

V červnu 2023 by mělo dojít k zásadním jednáním mezi Českou republikou a Evropskou komisí (EK) o dlouhodobě připravovaných změnách v Národním plánu obnovy (NPO) a souvisejících programech. Aktuální podoba změn ale úplně jasná není. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo zveřejňovat seznam sta největších příjemců peněz z Plánu a zaštítilo zřízení Podvýboru pro transparentnost a občanskou participaci. Tyto kroky TI hodnotí jako pozitivní pro transparentnost celého NPO.

Národní plán obnovy expanduje. Už původní rozměry tohoto evropského nástroje pro posílení odolnosti společnosti a obnovu hospodářství v evropských státech byly úctyhodné. Do Česka z EU mělo přitéct na 179 miliard korun.

Revidovaný NPO doplněný o projekty z navýšení a z programu REPowerEU měl být Evropské komisi předán do konce dubna 2023, ale nestalo se tak.

Podle informací Ministerstva průmyslu a obchodu bude ale možné, aby upravený Národní plán obnovy, včetně definitivní alokace pro půjčku, projednala vláda Petra Fialy (ODS) v květnu 2023, a EK ho schválila v červnu. To by především znamenalo včasné plnění nových cílů NPO a také plateb z EU směrem do České republiky.

„Na zveřejnění finální verze návrhu si budeme muset počkat buď do momentu, kdy půjde na vládu, nebo dokonce až do momentu, kdy bude předložen Evropské komisi,“ vysvětluje Ondřej Cakl, který se v TI zabývá uhlíkovou korupcí a vede advokační jednání za zprůhlednění Národního plánu obnovy.

„Je to nešťastné, neboť podpoře nebo naopak kritice řady projektů, které se mají nebo mohou financovat z NPO, se věnuje řada organizací, jež obhajují veřejný zájem. Bez aktuálních informací o tom, co vůbec ministerstva na seznamy projektů NPO dávají nebo z nich odebírají, je jejich práce skoro nemožná,“ dodává.

Další detaily k NPO můžete najít na našem speciálním webu.