Studie o občanské společnosti na Kubě


Nadace Forum 2000 připravila studii o občanské společnosti na Kubě, která se zaměřuje na její historii, současnou roli i výhledy do budoucna. Autory studie jsou Carlos González, analytik se zaměřením na Latinskou Ameriku, a Rolando Jiménez Pozada, kubánský právník a disident. Text v českém jazyce si můžete stáhnout zde.

V návaznosti na tuto studii připravila Nadace Forum 2000 ve spolupráci se dvěma českými univerzitami přednášky spojené s diskusí na téma „Současná situace občanské společnosti na Kubě“, kterých se zúčastnil Rolando Jiménez Pozada. Přednášky se uskutečnily koncem března 2012 na Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě Hradec Králové. Celý projekt byl financován Vládou České republiky.

Rolando Jiménez Pozada je právník, čelný představitel občanské společnosti na Kubě a bývalý politický vězeň. Patří mezi 75 disidentů zatčených v roce 2003 při velkém zátahu proti kubánské opozici během tzv. Černého kubánského jara. V roce 2010 byl propuštěn po dohodě mezi kubánskou vládou, katolickou církví a Španělskem spolu s 51 dalšími disidenty pod podmínkou, že opustí zemi. Česká republika poskytla jemu a jeho rodině politický azyl jako prvním Kubáncům.