Stanovisko k dvouletému výročí strategického rámce EU pro oblast lidských práv.

Stanovisko k dvouletému výročí strategického rámce EU pro oblast lidských práv DEMAS se prostřednictvím bruselského Human Righrs and Democracy Network připojil k podpisu stanoviska mapujícího dva roky od vyhlášení strategického rámce Evropské unie pro oblast lidských práv.