Stanovisko iniciativy Společná starost k nevyřešeným etnickým konfliktům v Barmě

Iniciativa Společná starost vydává nové stanovisko, které upozorňuje na dlouhotrvající etnické konflikty v Barmě v souvislosti s probíhající transformací země.

„Problematické vztahy mezi barmskou vládou a etnickými menšinami představují vážnou překážku na cestě ke stabilitě a prosperitě země. Není to tak dávno, co byla Barma zamořena etnickým násilím a vleklými konflikty s vládními silami, zejména v Karenském, Šanském a Kačjinském státě.

Mnohé z barmských etnických menšin, které tvoří téměř 40 procent populace, byly dlouho vystaveny pronásledování a špatnému zacházení. Výsledkem je často přetrvávající hněv a vzdor vůči vládě, někdy přerůstající i v ozbrojený odpor. Existuje vážné nebezpečí, že odpůrci tranzice v Barmě by mohli toto napětí využít a podpořit etnický konflikt, aby zmařili reformní snahy.“

Iniciativa Společná starost vyzývá k většímu zapojení mezinárodního společenství a také požaduje plné respektování lidských a občanských práv všech obyvatel Barmy.

Mezinárodní společenství musí zdvojnásobit své snahy o pomoc téměř 60 miliónům obyvatel Barmy na jejich cestě za trvalým mírem a opravdovou demokracií. Lepší integrace etnických menšin spolu s plným respektováním jejich lidských a občanských práv je nezbytná pro snížení rizika opětovného oživení etnického násilí a také pro úspěšnou transformaci Barmy.“

Stanovisko podepsalo osm členů iniciativy Společná starost: Jeho královská výsost El Hassan bin Talal, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Michael Novak, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu a Richard von Weizsäcker.

Text byl distribuován vybraným světovým médiím a jeho plné znění v anglickém jazyce naleznete na webových stránkách Fora 2000 od 30. dubna 2013. Více informací o iniciativě Společná starost, která je jedním z hlavních projektů Nadace Forum 2000, se dočtete zde.