Stanovisko DEMAS ve věci pokračování mimořádné pomoci České republiky Ukrajině

Asociace pro podporu demokracie DEMAS vydala stanovisko ve věci pokračování mimořádné pomoci České republiky Ukrajině adresované ministrovi zahraničních vecí Lubomírovi Zaorálkovi. Ve svém stanovisku DEMAS vyzývá vládu k rychlému schválení další dlouhodobé pomoci Ukrajině a zachování kontinuity v této oblasti české zahraniční politiky. 

Celé stanovisko naleznete v příloze.

Přílohy