Stanovisko DEMAS k otevřenému dopisu o vztazích ČR a Číny

DEMAS vydal stanovisko v reakci na otevřený dopis prezidenta, premiéra a předsedů obou komor parlamentu o vztazích ČR a Číny, kterým reagovali na přijetí Jeho Svatosti dalajlámy některými vládními činiteli.

Následně se ke stanovisku DEMAS připojily i organizace Češi Tibet podporují, Potala a Lungta.

Stanovisko naleznete v příloze.

 
   

Přílohy