Stále bezpečnější Evropa? Justice a vnitřní věci po Lisabonské smlouvě…

Dovolujeme si vás pozvat na první pravidelný seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v roce 2011. Diskutovaným tématem budou tentokrát největší výzvy v oblasti justice a vnitřních věcí po Lisabonské smlouvě. Na semináři s názvem „Stále bezpečnější Evropa? Justice a vnitřní věci po Lisabonské smlouvě …” vystoupí Ivo Šlosarčík z Fakulty sociálních věd UK a Europea a Jana Králová z Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Seminář se koná ve středu  9.2. 2011, od 17:00 do 19:00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Organizátorem je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Účast prosíme indikativně potvrdit na: nebo na telefonu 221 610 207.

Přílohy