Spolu s dalšími organizacemi jsme pomohli víc než 3 milionům lidí

Společně s ostatními 66 českými nevládními organizacemi si připomínáme druhé výročí od začátku války na Ukrajině, která se brání ruské agresi za cenu vysokých ztrát na životech i majetku. Dohromady naši pomoc v celkové hodnotě cca 7 miliard korun za uplynulé dva roky získaly víc než tři miliony Ukrajinců a Ukrajinek.

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala mezi českou veřejností mimořádnou vlnu solidarity. Čeští občané přispěli ve veřejných sbírkách 3 miliardy 167 milionů korun, velcí institucionální donoři dali na pomoc zasažené zemi minimálně dalších 3,5 miliard korun. Do celkového součtu přitom nezapočítáváme menší organizace a ‎další miliardy, které mají organizace projektově zasmluvněno na příští roky.

Zatímco během roku 2022 se pomoc na Ukrajině zaměřovala zejména na co nejrychlejší dodávky potravin, oblečení, přikrývek či jiných základních potřeb, v loňském roce se důraz přesunul na dlouhodobější podporu. Ať už v podobě zajištění zdravotní péče, psychosociální podpory, trvalého přístupu k pitné vodě, oprav poničených budov a dalších forem pomoci s cílem zajistit důstojné životní podmínky. Tento trend bude podle humanitárních organizací pokračovat i v příštích letech.  My se chceme soustředit na spolupráci, koordinaci a sdílení informací mezi našimi členskými organizacemi, státní správou, akademickým prostředím a podnikatelským sektorem, zejména pokud jde o hodnotově orientovanou zahraniční politiku, psychosociální pomoc na Ukrajině a poválečnou rekonstrukci Ukrajiny.

Kromě poskytování humanitární pomoci podporují české organizace místní lidskoprávní aktivisty, média, vyhodnocují ekologické dopady, pomáhají obětem předsudečné nenávisti, monitorují válečné zločiny, zasazují se o vymáhání sankcí proti Rusku nebo na Ukrajině pomáhají opuštěným zvířatům.  

Velké pomoci od nevládního sektoru se dostává také ukrajinským uprchlíkům v České republice, kde jich nyní žije asi 381 400. Mohou navštěvovat jazykové kurzy češtiny, účastnit se společných setkání podporujících jejich integraci do české společnosti včetně podpory fungování dětských skupin a klubů. Nechybí ani pomoc těm, kteří se u nás pro svou ukrajinskou národnost stávají terčem předsudečných útoků – od verbálních až po fyzické s těžkými následky, které jsou součástí útoků na Ukrajince a Ukrajinky asi v polovině případů.  

Společně s dalšími nevládními organizacemi budeme pomáhat napadené zemi tak dlouho, jako je potřeba. Společně s námi to dělají například Člověk v tísni, Diakonie, ADRA, Charita Česká republika, Lékaři bez hranic, CARE, Paměť národa, Nadace Partnerství, In IUSTITIA, ČRDM, NESEHNUTÍ, Rekonstrukce státu, Junák – český skaut, O děti postaráno z.s., FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Svoboda zvířat, Ponton, z. s., Archa Pub z.u., Cesta domů, Ženský vzdělávací ústav Brno (Vesna), Nadace OSF, Charita Beroun,  Nerudný fest, CeHuPo – centrum humanitární pomoci, z.s, Jihomoravské dobrovolnické centrum, Nadace Via, PIT ČR, Žebřík, z.s. (MKC Mozaika), Ukrajinská iniciativa jižní Moravy z.s., StandWithUkraine – Brno, Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., Armáda spásy, SaveLivesUA.eu / NAFO CZ-SK, YMCA v České republice, Brno pro Ukrajinu, z. s., Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s., Ústecká komunitní nadace, Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická,  Dobrovolnické centrum, z.s., Green Doors z.ú., Česká společnost AIDS pomoc z.s., Multikulturní centrum Praha z.s., Nadace Tipsport, Klubíčko Beroun, z.ú., Festival svobody, Česká federace potravinových bank, Důstojný odchod z.ú. / Dialýza a.s., Koridor UA z.s., Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Kalyna – Komunitní uprchlické centrum, z.s., Identity Prague, z.s., Asociace TRIGON, Ledovec, z.s., InBáze, z.s., Dobrodějna, Rybička Teplice,z.s.,Komunitní centrum sv. Ludmily, Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS), META o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání, DOBRODĚJNA, AMIGA, Iniciativa Hlavák, z.s. a další organizace.

TZ k připomenutí druhému výročí začátku války na Ukrajině