Soutěž o nejlepší studentskou esej


Centrum pro studium demokracie a kultury a Centrum politického myšlení vyhlašují

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU ESEJ

věnovanou otázce (obnovy) hodnot v politice

Volit lze z následujících deseti témat:

  • Politická moc, suverenita a stát
  • Právo a odpovědnost
  • Volný trh, vlastnictví a daně
  • Veřejné dobro a korupce
  • Solidarita – základ sociální politiky?
  • Svoboda – kořeny a limity
  • Demokracie a politické strany
  • Politické společenství, národ a stát
  • Revoluce a evoluce (progres a tradice)
  • Populismus: problém legitimity v současné politice

Esej by měla (1) shrnout dosavadní diskusi o tématu v českém prostředí, (2) zhodnotit, zda daná diskuse nějakým konkrétním způsobem ovlivňuje zdejší politiku a (3) pokusit se o predikci směrů debaty do budoucna (opět včetně dopadů na praktickou politiku).

Texty o rozsahu nejvýše 8 normostran zasílejte do 31. srpna 2012 na .

Šest nejlepších esejí (tři z Česka a tři z Polska) bude oceněno symbolickým honorářem, přeloženo a uveřejněno paralelně v Česku a Polsku.

Soutěž je součástí projektu podpořeného Česko-polským fórem.

Přílohy