Sousedství EU – prostor stability?

V příloze naleznete tiskovou zprávu ze semináře „Sousedství EU – prostor stability?“, který se konal v Evropském domě dne 20. 5. 2015. Jako debatující se představili Petr Mareš z Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky.

Přílohy