Směřuje Egypt zpět k vojenské vládě?

Revoluce v Egyptě z 25. ledna 2011 ukončila více než třicet let trvající autokratický režim prezidenta Husního Mubáraka a umožnila svobodné prezidentské a parlamentní volby. Protestující riskovali své životy ve snaze dosáhnout spravedlivého společenského zřízení, kde by státní úřady dbaly a odpovídaly na potřeby obyvatel. Tři roky nato v Egyptě opět vládne vojenský režim, který se nezdráhá uvězňovat aktivisty, rozpouštět neziskové organizace a potlačovat protesty.

Poté, co byl v červenci 2013 sesazen prezident Muhammad Mursí, připravily egyptské úřady pod taktovkou armády nový zákon postihující veřejná shromáždění a demonstrace a obnovily praxi souzení civilistů před vojenskými soudy. Podle nového zákona bylo již odsouzeno několik předních aktivistů. V listopadu 2013 vydala Nadace Forum 2000 stanovisko odsuzující příkaz k zatčení Ahmeda Mahera.

Na základě čerstvě novelizované ústavy vzešlé z referenda dne 18. ledna 2014 posílí moc policejních a vojenských složek i soudnictví. Islám je prohlášen státním náboženstvím a islámské právo šarí’a hlavním zdrojem zákonodárství. Zároveň je však zakotvena absolutní náboženská svoboda. Toto ustanovení by mělo zaručit určitou ochranu náboženským menšinám. Většina příslušníků koptské pravoslavné církve vyjádřila opatrnou naději, že ústava napomůže zastavit vlnu náboženského násilí, útoky na jednotlivce i kostely. Stát rovněž garantuje rovnost mužů a žen před zákonem. Politické strany nemohou vznikat na základě náboženství, rasy, pohlaví či určitého území. Toto je jasný vzkaz pro Muslimské bratrstvo a další islamistické politické strany, že by egyptská politika měla zůstat ve své podstatě občanskou.

Bohužel platí, že za současného vedení se v nejlidnatější arabské zemi opakovaně prosazují silová řešení na úkor síly řešení v rámci diskuse a konsensu. Konsolidace moci v rukou vojenského vedení by měla pomoci stabilizovat rozbouřenou egyptskou politiku i ekonomiku. Doufejme, že staronové, znovuzvolené vedení vezme v potaz touhy a ambice těch, kteří stáli u zrodu egyptského jara, a povede Egypt cestou možná dlouhého, avšak nutného přerodu ke spravedlivé společnosti.

Podrobný text v anglickém jazyce si můžete přečíst zde.