Seznamte se s bönismem, nejstarším pramenem tibetské kultury


V rámci pokračování projektu „Tibet mysli“ přijeli do České republiky mniši tradice bön, která je nejstarším duchovním proudem tibetské kultury. Třináctičlenná skupina tibetských mnichů z hlavního exilového sídla bönistů, kláštera Mänri v severní Indii, představuje veřejnosti starobylé taneční rituály, historii a učení bönu, výklad symbolů a ikonografie, i tradiční znalosti tibetské medicíny a astrologie.


Bön je původní tibetské náboženství s kořeny sahajícími až do starověké Persie a tibetského předbuddhistického dávnověku. Do dnešní doby se zachovalo jen pár původních linií tohoto učení předávaného pouze v několika tibetských klášterech. Mniši z Mänri představují veřejnosti čhamové rituální tance v maskách a obřadních kostýmech, jež jsou jedinečným souborem vyjádření duchovních nauk a poselství prostřednictvím starobylého a unikátního rituálu, v němž se spojují hudební, taneční a divadelní prvky. V tibetských komunitách je čham slavnostní událostí, kterou vybrané kláštery pořádají většinou pouze jednou do roka.


Na taneční rituály navazuje série přednášek, besed a workshopů jak s mnichy, tak s českými odborníky. Projekt probíhá od 14. do 30. května 2011 v Praze a až do 9. června také v dalších českých městech – v Brně, Plzni, Zlíně a Hořicích. V Centru současného umění DOX se od 18. května do 30. června koná doprovodná výstava panoramatických fotografií zachycujících krajinu západního Tibetu, kterou doplňuje výstava modlitebních praporků z recyklovaného skla a bönistických svitkových maleb.


Projekt „Tibet mysli“ vznikl z iniciativy občanského sdružení Potala a Bezejmenné čajovny v roce 2009 při příležitosti 50. výročí odchodu Jeho Svatosti dalajlamy do exilu. Letošní pokračování projektu se koná mimo jiné ve spolupráci s Nadací Forum 2000.


Více informací o projektu naleznete na www.tibetmysli.cz.Přílohy